Opleiding Aruba – Oranjestad

Education Aruba - Oranjestad

Donderdag 13 december(Thursday 13/12/18)
Vrijdag 14 december(Friday 14/12/18)
Zaterdag 15 december(Saturday 15/12/18)
Zondag 16 december(Sunday 16/12/18)
Ben jij opzoek naar de ervaring van je leven tijdens een yoga opleiding in Aruba? Ontdek het vrolijke eiland tijdens een yoga reis met QUENO Sport-
opleidingen. Maak de stap van fanatieke yogi naar gecertificeerd erkend yoga docent tijdens de yoga opleidingsweek in Oranjestad, Aruba. Sluit deze prachtige week positief af en ga naar huis met het erkende certificaat Yin Yoga Docent.
Are you looking for a lifetime experience while joining a yoga eduaction in Aruba? Discover this happy island on yoga adventure with QUENO Sport-
educations. Join the yoga education weeks in Oranjestad, Aruba and become a certified yoga instructor.Go back home as a certified Yin Yoga Teacher and many happy experiences.
De ervaren mastertrainers van QUENO Sportopleidingen reizen af naar Aruba om op deze zonnige plek de kennis en ervaring te delen met instructeurs en fanatieke yogi’s die zich graag willen laten scholen. Door de kleine groepen wordt de persoonlijke aandacht voor iedere cursist gewaarborgd. Daarnaast weet onze local guide over Aruba en adviseerd je graag over de veelzijdige stad om jou verblijf, ook naast de opleiding tot een succes te maken.
The experienced master trainers of QUENO Sporteducations travel to Aruba to share their knowledge and expierence with the instructors and yogi’s who are ready to become a certified yoga teacher. Educations take place in small groups to ensure the personal attention to every student. Our local guide is available for tips and advise about the city to get everything out of your trip to Aruba.

Introductie Yin Yoga

Introduction Yin Yoga

Yin geeft ruimte in je hoofd en lichaam. Tijdens Yin proberen we te ontspannen om niet de spieren maar juist het bindweefsel te beïnvloeden. Bindweefsel zit in ons gehele lichaam. Het zit tussen de organen, bloedvaten en zenuwen. Onder andere pezen, ligamenten en tussenwervelschijven bestaan voor het grootste deel uit bindweefsel. Bindweefsel kan verstijven bijvoorbeeld door een trauma. Hierdoor wordt het soepel bewegen bemoeilijkt. Door Poweryoga of Hatha yoga wordt je soepeler in je lijf maar dit werkt voornamelijk op het actieve gedeelte van ons lijf. De spieren die je kunt aanspannen en loslaten. Dieper in ons lijf zit het bindweefsel wat we alleen kunnen beïnvloeden in een passieve vorm. Yin yoga en foamrollen zijn effectief om het bindweefsel los te maken. Met Yin yoga wordt het zelf herstellend vermogen van het lichaam maximaal gestimuleerd.
Yin gives space in body and mind. Instead of focussing on the strength in muscles, with Yin we try to relax in order to reach the connective issue. Connective tissue is all over our body, between our organs, blood vessels and senses. Tendons, ligaments and intervertebral discs for example, consist for the most part of connective tissue. Due to a trauma, connective tissue can stiffen. This makes it difficult to move smoothly. Poweryoga or Hatha yoga makes you smoother in your body but this mainly works on the active part of our body. The muscles that you can tighten and release. The connective tissue is deeper in our body, which we can only influence in a passive form. Yin yoga and foam rolls are effective in loosening the connective tissue. With Yin yoga, the self-healing ability of the body is maximally stimulated.

Wat kan je verwachten?

What to expect?

In de opleiding tot Docent Yin Yoga leer je waarom Yin yoga anders is dan alle andere vormen van Yoga. Je leert het verschil tussen Yin en Yang. Niet alleen om fysiologisch vlak maar ook energetisch krijg je een duidelijk beeld van het nut en effect van yin yoga.
“Yin is meditatie in een yoga houding” aldus Annemiek Smegen, mastertrainer QUENO Sportopleidingen. Ze geeft hiermee aan dat de werking van de houdingen verder gaan dan het fysieke alleen. Doordat je bij Yin langere tijd in een houdingen blijft heb je tijd om ook mentaal tot rust te komen.
Eigenlijk is het de ideale manier om toe te geven aan de houdingen en de zwaartekracht door te mediteren in de houding. Als Docent Yin Yoga leer je daarom ook juist wat je kunt zeggen om je groep te helpen met het ontspannen in de soms best uitdagende houdingen.
In the training for Teacher Yin Yoga you will learn why Yin yoga is different from all other forms of Yoga. You learn the difference between Yin and Yang. Not only physiologically but also energetically you get a clear picture of the usefulness and effect of yin yoga.
“Yin is meditation in a yoga posture” says Annemiek Smegen, master’s trainer QUENO Sports Education. She indicates that the functioning of the postures goes beyond the physical alone. Because you stay in a posture with Yin for a longer period of time, you have time to also relax in a mental way.

In fact, it is the ideal way to give in to the postures and gravity by meditating in the posture. As a Teacher Yin Yoga you therefore learn exactly what you can say to help your group relax in the sometimes quite challenging poses.

Praktische informatie

Practical information

Inhoud opleiding Docent Yin Yoga:Theorie over Yin en Yang, Yin Yoga en Yang yoga vormen, anatomie, energetische onderbouwing, Yin yoga lesgeven, Yin asana’s (houdingen), methode/techniek, Yin muziek, Yin materialen/benodigdheden, Yin begeleiden fysiek en vocaal, meditatie/aandachtstraining, les structuur, navoelen, zitten in aandacht, ontspanning, opties, overgangen van houdingen, praktijk deelnemen aan Yin, lesgeven aan elkaar.
Inbegrepen:Cursusmap, QUENO Sportopleidingen certificaat ‘Docent Yin Yoga’ bij positieve afronding van de opleiding.
Doelstelling voor de studenten:Zelfstandig Yin Yoga lessen kunnen verzorgen met de juiste methodiek en begeleiding. Kennen van de Yin asana’s die we behandelen, inzicht in energetische betekenis,  aandachtstraining en ontspanningsoefeningen kunnen begeleiden. Assisteren en begeleiden van klanten tijdens de les.
Opleiding op MBO4 niveau, duur 4 dagen. Studiebelasting zelfstudie 35 uur. Opleiding tot ‘Certificaat Docent Yin Yoga’ van QUENO Sportopleidingen. Advies van QUENO Sportopleidingen: Zorg dat je naast Yin Yoga ook les kunt geven in een andere Yang discipline. Dit omdat Yin niet kan bestaan zonder Yang. Als dit je eerste docenten opleiding is overweeg dan om ook Hatha Yoga, Power Yoga opleiding te gaan volgen of om een andere Yang discipline (CrossFit bijvoorbeeld) te kiezen en daar ook in te leren lesgeven.
Training content Teacher Yin Yoga:Theory about Yin and Yang, Yin Yoga and Yang yoga forms, anatomy, energetic substantiation, Yin yoga teaching, Yin asanas (postures), method / technique, Yin music, Yin materials / supplies, Yin accompany physical and vocal, meditation / attention training, lesson structure, rinse, sit in attention, relaxation, options, transitions of attitudes, practice taking part in Yin, teaching each other.
Including:Course folder, QUENO Sports training certificate ‘Teacher Yin Yoga’ at positive completion of the course.
Objective for the students:Yin Yoga can independently take care of classes with the right methodology and guidance. Knowing the Yin asanas we treat, insight in energetic meaning, attention training and relaxation exercises can guide. Assisting and guiding clients during the lesson.
Training at MBO4 level, duration 4 days. Study tax self-study 35 hours. Training to ‘Certificate Teacher Yin Yoga’ of QUENO Sports Training. Advice from QUENO Sports Training: Make sure you can teach in another Yang discipline in addition to Yin Yoga. This is because Yin can not exist without Yang. If this is your first teacher training then consider also to follow Hatha Yoga, Power Yoga training or to choose another Yang discipline (CrossFit for example) and learn to teach.

Ga jij mee? Boek nu!

Are you joining? Book now!

598,-

Donderdag 13 december(Thursday 13/12/18)
Vrijdag 14 december(Friday 14/12/18)
Zaterdag 15 december(Saturday 15/12/18)
Zondag 16 december(Sunday 16/12/18)